KAVAK ve HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

YILLIK BÜLTEN ve TEKNİK BÜLTENLER

(Tam Metin İçin Yayın No veya Yayın Adına Tıklayınız)

Sıra No

Yayın No

Yayın Tarihi

Yayının Adı

Yazarları

1

1

1966

Biyoloji-Genetik-Kültür-Koruma-Teknoloji-Ekonomi-Yayın ve Enformasyon Şubesi Çalışmaları

ANON
(Enstitü Müdürlüğü)

2

2

1967

   

3

3

1968

   

4

4

1969

   

5

5-6

1971

   

6

7

     

7

8

     

8

9

     

9

10

     

10

11

1976

   

11

12

1977

Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb. Franco)'ın Türkiye'ye ithali ve orijin problemleri üzerine araştırmalar

Dr. Yaşar ŞİMŞEK

12

13

1978

   

13

14

1979

   

14

15

1980

   

15

16

1981/1

   

16

17

1981/2

   

17

18

1982

   

18

19

1983

   

19

20

1984

   

20

21

1985

   

21

22

1986

   
22 23 1987    
23 24 1988    

24

137

1987-1

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Halepçamı (Pinus halepensis Mill.) ve Kızılçam (P. brutia Ten.) Orijinlerinin Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar

Mümtaz TULUKÇU

Korhan TUNÇTANER
Ferit TOPLU

25

138

1987-2

Kavak Fidanlık İşlemlerine Ait Birim Zaman ve Maliyet Analizleri

Dr. A. Sencer BİRLER

Yavuz YÜKSEL
Ahmet DİNER

26

139

1987-3

Kocaeli Yarımadasında Radiata Çamı (Pinus radiata D.Don) Orijinlerinin Gelişmeleri ve Çam Sürgün Bükücüsü (Evetria buoliana Schiff) Böceğine Mukavemetleri Üzerine Araştırmalar

Ferit TOPLU
Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU

27

140

1987-4

Yapraklı Tür Orman Ağaçları Fidanlık Tekniği

Dr. Ulvi TOLAY

28

141

1988-1

Boylu Bozuk Baltalık Sahalarda Makinalı Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin Sahil Çamı (P.pinaster Aiton) ve Radiata Çamı (P.radiata D.Don) Türleri ile yapılan Ağaçlandırmaların Başarısı Üzerine Etkileri

Dr. Ulvi TOLAY

Dr. Savaş AY BERK 

Taneri ZORALİOĞLU
Mehmet BUL

29

142

1988-2

Eucalyptus grandis Orijin denemesi

Ergün AVCIOĞLU
Kurtuluş GÜRSES

30

143

1988-3

Karakavak Ağaçlandırmaları ve Zirai Ara Kültür Ekonomisi Üzerine Araştırmalar

Aydan ALANAY

31

144

1988-4

Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) Orijinlerinin Morfo-Genetik Özellikleri ve Büyüme Performansları Üzerine Araştırmalar

Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU
Ferit TOPLU

32

145

1989-1

"I-214" Melez Kavak Ağaçlandırma Ekonomisi (Birim Zamanlar, Birim Maliyetler ve Mali Analizler)

Dr. A .Sencer.BİRLER

Yavuz YÜKSEL
Ahmet DİNER

33

146

1989-2

Kocaeli Yarımadasında (Pinus muricata D.Don) Orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar

Ferit TOPLU
Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU

34

147

1989-3

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Pinus ponderosa Laws. Orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar

Ferit TOPLU
Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU

35

148

1989-4

Türkiye'nin Euro-Siberien (Euxine) Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Kavakların Morfolojik (Dış Morfolojik, İç Morfolojik ve Palinolojik) Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Dr. Metin SARIBAŞ

36

149

1990-1

Eskişehir Yöresi Kurak ve Yarıkurak Alanların Ağaçlandırılmasında Uygulanabilecek Makinalı Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Dr. Taneri ZORALİOĞLU

37

150

1990-2

Çeşitli, Söğüt Klonlarının Genetik Varyasyonları ve Türkiye'nin değişik Yörelerine Adaptasyonları Üzerine Araştırmalar

Dr. Korhan TUNÇTANER

38

151

1991-1

P.x euramericana "I-214" ve "45/51" Klonları ile Fidan Üretiminde Çelik Boyları ve Aralık Mesafenin Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Savaş AYBERK

Dr. Ulvi TOLAY

Sedat ULUDAĞ

39

152

1991-2

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Pinus taeda L. ve Pinus elliottii Engelm. Orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar

Mümtaz TULUKÇU

Dr. Korhan TUNÇTANER

Ferit TOPLU

40

153

1991-3

Pinus radiata (D.Don)'nın Çelikle Üretimi Üzerine Araştırmalar

Mümtaz TULUKÇU

Dr. Korhan TUNÇTANER

Ferit TOPLU

Erhan AKÇİDEM

41

154

1991-4

Titrekkavak (Populus tremula L.)'ın Çelikle Üretimi Üzerine Araştırmalar

Ferit TOPLU

Dr. Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU

42

155

1992-1

Diri Örtü Temizliği ve Toprak İşleme Ekipmanlarının Ağaçlandırma Sahalarının Toprakları Üzerindeki Etkileri

Celal AYIK
HüseyinYILMAZ

43

156

1992-2

Kavaklarda Yapay Melezleme Çalışmaları (1987-1990)

Dr. Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU

Ferit TOPLU

44

157

1992-3

Geniş Yapraklı Orman Ağacı Türlerinin Marmara Bölgesine Uyumları Üzerine Araştırmalar

Mümtaz TULUKÇU

Dr. Korhan TUNÇTANER

Ferit TOPLU
Erhan AKÇİDEM

45

158

1992-4

Biokitle Üretimine Uygun Kavak Klonlarının Seçimi Üzerine Araştırmalar

Dr. Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU

46

159

1992-5

Yerli ve Melez Kavak Fidanı Üretiminde Uygun Aralık Mesafe Seçimi Denemesi

Doç. Dr. Savaş AYBERK

Sedat ULUDAĞ
Celal AYIK

47

160

1992-6

Özel Kavak Fidanlarında Tarımsal Ormancılık Tekniklerinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar

Doç. Dr. Savaş AYBERK

Dr. Aladino Angeli
İbrahim ÇOLAK

48

161

1993-1

Kavak Fidanlıkları İçin Maliyet Analizleri (1991 Yılı Cari Fiyatları ile)

Dr. A. Sencer. BİRLER
Sacit KOÇAR

49

162

1993-2

Titrek Kavaklarda (Populus tremula L.) Görülen Gövde Çürükleri Üzerine Araştırmalar

Kazım ULUER
Faruk Ş. ÖZAY

50

163

1993-3

Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi Kapsamında Yeni Teknolojilere Dayalı Bazı Makinalı İşlemlerin Birim Zaman Verilerinin Belirlenmesi

Dr. Taneri ZORALİOĞLU

Sacit KOÇAR

51

164

1993-4

Anaçlık Yöntemiyle Köksüz Kavak Fidanı Üretim Tekniklerinin Araştırılması

Dr. Metin SARIBAŞ

52

165

1993-5

Melez Kavak Fidanlıklarında Çelik Bahçeleri Kurulması ve İşletilmesi

Dr. Taneri ZORALİOĞLU

53

166

1994-1

Orta ve Güneydoğu Anadolu'da Kullanılan Kavak Klonlarında Görülen Zararlılar

Necdet GÜLER

Peyman CAN

54

167

1994-2

Değişik yetiştirme Ortamlarında İstiridye Mantarının (Pleurotus sp.) Kültürü Üzerine Araştırmalar

Kazm ULUER
Faruk Ş. ÖZAY

55

168

1994-3

Enerji Ormanları Tesisinde Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması Tesiste Mekanizasyondan Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar

Doç. Dr. S. AYBERK

56

169

1994-4

Doğu Akdeniz Bölgesi Yapraklı Türler Adaptasyon Denemeleri

Ergün AVCIOĞLU

Gani GÜLBABA
Ali ÖZKURT

57

170

1994-5

Bazı Kavak Klonlarının Büyümeleri ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Dr. Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU
Ferit TOPLU

58

171

1995-1

Okaliptus Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı (Eucalyptus camaldulensis Dehn.)

Dr. A .Sencer.BİRLER

59

172

1995-2

Cryptorhynchus lapathi L.'ye Karşı Mücadele

Necdet GÜLER

Peyman CAN

60

173

1995-3

Kavak Fidanlıklarında (Sciapteron tabaniformis Rott.) Problemi

Necdet GÜLER

Peyman CAN

61

174

1995-4

Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi (TKGP) Kapsamında Yeni Teknolojilerin Ekonomik Etkileri

Sacit KOÇAR

62

175

1996-1

Melez (I-214) ve Karakavak (Gazi) Ağaçlandırmalarında Karma Ormancılık Tekniklerinin Uygulanması Üzerine Araştırmalar

Doç. Dr. Savaş AYBERK

Dr. Aladino ANGELI
İsmail ÇOLAK

63

176

1996-2

Orman Fidanlık Topraklarının Islahında Mısır Bitkisinden Yararlanma

Dr. Mustafa ZENGİN

Ahmet KARAKAŞ

64

177

1996-3

Kerpe Araştırma Ormanında Baltalık Meşcerelerinde Odun ve enerji Veriminin Tesbiti ve Hızlı Gelişen İbreli Tür Endüstriyel Ağaçlandırmaları ile Mukayesesi

Doç. Dr .A. Sencer BİRLER

Sacit KOÇAR
Ahmet DİNER

65

178

1996-4

Sahil Çamı (Pinus pinaster Aiton) Ağaçlandırmalarında Budama Teknikleri Üzerine araştırmalar

Prof. Dr .Savaş AYBERK

66

179

1996-5

Melez Kavak (P.x.euramericana (Dode) Guinier cv. "I-214") Klonunda Kitle Üretimi

Doç. Dr. A. Sencer BİRLER

Ahmet DİNER
Sacit KOÇAR

67

180

1997-1

Radiata Çamı (P. radiata D.Don) İle Kurulan Aralama ve Budama Denemelerinden Elde Edilen Sonuçlar

Prof. Dr. Savaş AYBERK

Doç. Dr .Ulvi TOLAY
Dr. Taneri ZORALİOĞLU

68

181

1997-2

Kavak Ağaçlandırmalarında İlk Yıllarda Yapılan Gübrelemenin Büyüme Üzerine Etkileri

Dr. Mustafa ZENGİN

Ahmet KARAKAŞ

69

182

1997-3

Kocaeli Yöresinde Orman Ekosistemlerinin Hidrolojik Ağaçlandırmalar Yönünden Karşılaştırılması

Dr. Mustafa ZENGİN

70

183

1997-4

Marmara Bölgesinde Söğütlerde Zarar Yapan Böcekler

Dr. Faruk.Ş .ÖZAY

71

184

1998-1

Marmara ve Orta Anadolu Bölgeleri Mukayese Populetumları Araştırma Sonuçları

Doç. Dr. Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU

Ferit TOPLU

Eyüp DURCAN

72

185

1998-2

Marmara ve Orta Anadolu Bölgeleri Oryantasyon Populetumları Araştırma Sonuçları

Doç. Dr. Korhan TUNÇTANER

Mümtaz TULUKÇU

Ferit TOPLU

Eyüp DURCAN

73

186

1998-3

Kavaklarda Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. Zararını Önleme Üzerine Araştırmalar

Kazım ULUER

Doç. Dr. Meral GÜRER

Necdet GÜLER

74

187

1998-4

Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton.) ve Radiata Çamı (Pinus radiata D.Don) Türleri ile Kurulan Aralık Mesafe Denemelerinden Elde Edilen Sonuçlar

Prof. Dr. Savaş AYBERK

Doç. Dr. Ulvi TOLAY

Dr. Taneri ZORALİOĞLU

75

188

1998-5

Dişbudak (Fraxinus excelsior L.) Plantasyonlarında Sulama ve Gübreleme Yoluyla Verimliliğin Arttırılması Teknikleri

Dr. Taneri ZORALİOĞLU
Sedat ULUDAĞ

76

189

1999-1

I-214 Melez Kavak Ağaçlandırmalarında Ara Tarımın Kavakçılık Ekonomisine Etkileri

Ahmet DİNER
Dr. Sacit KOÇAR

77

190

1999-2

Ülkemizde Kavakçılığın Geliştirilmesinde Yeni Finansman Olanakları

Dr. Sacit.KOÇAR

78

191

2000-1

Kavaklara Arız Olan Pygaera (Clostera) Anastomosis L. Üzerine Araştırmalar (Yayılışı ve Biyolojisi)

Dr. Faruk Ş. ÖZAY
Necdet GÜLER
Kazım ULUER
Fazıl SELEK

79

192

2002

Uzaktan Algılama Verilerinden Yararlanılarak, Adapazarı ve Düzce Ovalarında Melez Kavak Dikili Alanların Envanteri

Mehmet ERCAN
Kazım ULUER
Fazıl SELEK

80

193

2002

Eskişehir Yöresi Karaçam Ağaçlandırmalarında Mısır Kompostu Kullanılması

Dr. Mustafa ZENGİN
Ahmet KARAKAŞ

81

194

2002

Bazı Kavak ve Söğüt Klonlarının Göller Bölgesine Adaptasyonları ve Yonga Levha Endüstrisinde Değerlendirme Olanakları

Doç. Dr. Korhan TUNÇTANER
Doç. Dr. Turgay AKBULUT
Mümtaz TULUKÇU

82

195

2003

Sahilçamı Ağaçlandırmalarında Artım ve Büyüme

Dr. B. Gürsel ÖZCAN

83

196

2004

Bazı Kavak Klonlarının Büyüme Performansları, Odunlarının Bazı Teknolojik Özellikleri ve Kağıt Üretimine Uygunlukları Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. Korhan TUNÇTANER
Prof. Dr. Nusret AS
Y. Doç. Dr. Öznur ÖZDEN

84

197

2005

İZMİT YUVACIK BARAJI SU TOPLAMA HAVZASININ YENİLENEBİLİR DOĞAL KAYNAKLARININ SU ÜRETİMİ (KALİTE, MİKTAR VE REJİM) AMACIYLA PLANLANMASI

Dr. Mustafa ZENGİN
Prof. Dr. Ahmet HIZAL
Ahmet KARAKAŞ
Dr. Yusuf SERENGİL
Dilek TUĞRUL
Mehmet ERCAN

85

198

2005

FARKLI ÇELİK BOY VE KALINLIKLARININ KALİTELİ SÖĞÜT FİDANI YETİŞTİRİLMESİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Sedat ULUDAĞ
Dr. Taneri ZORALİOĞLU
Hüseyin KILIÇASLAN
Selda KARABULUT

86

199

2005

KAVAK AĞAÇLANDIRMALARINDA BUDAMA, KESİM VE KESİM SONRASI DİP KÜTÜKLERİNİN SÖKÜLMESİNE YÖNELİK TEKNİKLER İLE İŞLEM BİRİM ZAMAN VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

Dr. Taneri ZORALİOĞLU
Sedat ULUDAĞ
Dr. Sacit KOÇER
Ahmet DİNER
Hüseyin KILIÇASLAN
Selda KARABULUT

87

200

2005

İzmİt’te şehİr İÇİ ağaçlandırmalarında görülen gelİşİm yetersİzlİğİ VE kuruma nedenlerİnİn bULUNMASI

Necdet GÜLER
Kâzım ULUER
Dr. Faruk Ş. ÖZAY
Dr. Mustafa ZENGİN
Fazıl SELEK

88

201

2005

KAVAK FİDANLIKLARINDA ANAÇLIK YÖNTEMİYLE BİR VE İKİ YAŞLI SIRIK ÇELİĞİ YETİŞTİRME STANDART METODUNUN TESBİT EDİLMESİ VE AĞAÇLANDIRMALARDAKİ BAŞARISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Hüseyin KILIÇASLAN
Dr. Taneri ZORALİOĞLU
Sedat ULUDAĞ
Selda KARABULUT

89

202

2005

İZMİT VE SAMSUN YÖRESİNDE TESİS EDİLEN SAMSUN (I-77/51) KLONU AĞAÇLANDIRMALARINDA FİDAN VE SIRIK ÇELİĞİ KULLANILMA KOŞUL VE OLANAKLARI

Hüseyin KILIÇASLAN
Sedat ULUDAĞ
Selda KARABULUT

90

203

2006

Kırşehir Yöresine Uygun Söğüt (Salix L.) Klonlarının Belirlenmesine İlişkin Araştırmalar

Ferit TOPLU
Prof. Dr. Korhan TUNÇTANER
Mümtaz TULUKÇU
Teoman KAHRAMAN
Filiz KÜÇÜKOSMANOĞLU

91

204

2007

Samsun (I-77/51 P. deltoides Bartr.) Kavağı için Hacim Tablosu Düzenlenmesi ve Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi

Dr. Sacit KOÇER
Ahmet DİNER
Gökhan ŞENER

92

205

2007

I-45/51 (P. X euramericana (Dode) Guinier cv.) Kavağı için Hacim Tablosu Düzenlenmesi ve Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi

Dr. Sacit KOÇER
Gökhan ŞENER
Ahmet DİNERr

93

206

2007

Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi

Ahmet KARAKAŞ
Dr. Mustafa ZENGİN
Mehmet SARIGÜL
Dr. Faruk Ş. ÖZAY
Kazım ULUER

94

207

2008

Bazı Kavak Klonlarının Pas Mantarına (Melampsora alli-populina kleb.) Karşı Dirençlerinin Araştırılması

Kazım ULUER
Dr. Fazıl SELEK
Dr. Faruk Ş. ÖZAY
Ayhan KARAKAYA

95

208

2010

Tuzluluğa Dayanıklılığı Belirlenecek Bazı Kavak Tür ve Klonlarıyla Sulanabilir Tuzlu Toprakların Odun Üretimi Amacıyla Ağaçlandırılabilirliğinin Araştırılması

Dilek TUĞRUL
Dr. Mustafa ZENGİN
Ahmet KARAKAŞ
Hülya T. ERKAN
Halis TALU

96

209

2010

Sakarya İli Kavak Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Selda KARAKAYA

97

210

2011

Türkiye’de Karakavakta (Populus nigra L.) Islah Çalışmaları “Fidanlık Aşaması Sonuçları”

Teoman KAHRAMAN

Filiz K. KAHRAMAN

Selda KARAKAYA

Alptekin KARAHAN

Gülper ÜNSAL

Hüseyin KARATAY

Ferit TOPLU

98

211

2012

Melez Kavak ve Amerikan Karakavağında Genetik Islah Çalışmaları: Fidanlık Aşaması Klon Denemesi Sonuçları

Teoman KAHRAMAN

Filiz K. KAHRAMAN

Hüseyin KARATAY
Ferit TOPLU

99 212 2013 SAHİLÇAMININ (Pinus pinaster Aiton)TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİYOİKLİMSEL DEĞERLENDİRMELER Dr. Selda AKGÜL
100 213 2013

Kavak Ağaçlandırması ile Fındık ve Mısır Yetiştirilen Alanlarda Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Dr. Mustafa ZENGİN

Ahmet KARAKAŞ

Dilek TUĞRUL

Süleyman MEMİŞ

Mehmet ERCAN

YAYINLAR