KAVAK ve HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

ENSTİTÜ DERGİLERİ
(Tam Metin İçin Dergi Numarasına Tıklayınız)
Dergi No
Dergi Tarihi
Dergi İçeriği
Yazarları
1
1976-1
Dergimiz Yeniden Çıkarken M.A.SEMİZOĞLU
    Dünya’da ve Türkiye’de Kavakçılık Tekniğinde Bazı Değişiklikleri Zorunlu Kılan Teknolojik Gelişmeler ve Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler M.A.SEMİZOĞLU
    Okaliptus Odununun Selüloz ve Kağıt Sanayiinde Kullanılma Olanakları R.GÜNAŞTI
    Yurdumuz Yabancı Tür Çam Ağaçlamalarında Tahribatı Görülen Çam Sürgün Bükücüsü Evetria Bualiana Schiff’in Morfoloji, Biyoloji ve Mücadelesi N.YILDIZ
    İbreli Tohumların Ekimden Sonra Kuş ve Kemiricilere Karşı Korunması U.TOLAY
    Herbisidlerin Ormancılıkta Kullanılması S.AYDIN
    Akdeniz Bölgesinin Hızlı Gelişen Yabancı Türler Açısından Önemi O.GÖKÇE
    Yapı Malzemesi Olarak Kara Kavak Ağacının Kullanılma İmkanları ve Emniyet Gerilmeleri O.ACAR
2
1977-1
Klimatoloji İstasyonları Kuruluşu ve Çalıştırılmasına İlişkin İlkeler S.AYBERK
    Araştırma Enstitülerinde Halkla İlişkiler M.SARIBAŞ
    Ormancılıkta Yeni Yayınlar, Yeni Bilgiler M.SARIBAŞ
    Endüstriyel Plantasyonlar İçin Yangın Koruma Tedbirleri N.YILDIZ
    Finlandiya’da Picea Abies’in Çelikle Üretilme Başarısı F.TOPLU
    Ağaçlamada kullanılan Makine ve Ekipmanların Saat Maliyetlerinin Hesaplanması R.E.DÖNMEZ
    Ağaçlandırma Sahalarında Kimyasal Yol ile Ot Mücadelesinin Esasları S.AYDIN
 
 
Osmotik Basıncın Bitki Hayatiyetinin Etüdünde Önemi ve Kavakçılıkta Kullanılması N.GÜLER
    Ağaçlandırma ve Arazi Hazırlığının Önemi U.TOLAY
    Hızlı Gelişen İbreli Türlerde Besin Maddesi Noksanlıkları Sorunları ve Madensel Gübreleme İçin Genel Öneriler Dr.İ.TUNÇKALE
3
1977-2
Endüstriyel Plantasyonlar İçin Yangın Koruma Tedbirleri N.YILDIZ
    İbreli Tohum Ekim Yastıklarının Kuşlara Karşı Korunması O.UYSAL
    Türkiye Kavakçılığının Geliştirilmesi Sorunları S.AYDIN
    Makina Yenileme Politikası R.E.DÖNMEZ
    Orman Yetişmesi Üzerine Doğadaki Hidrolojik Dolaşımın Etkisi ve Güneş Radyasyonunun Etkisi S.AYBERK
4
1978
Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlamalarında Gözönünde Bulundurulması Gerekli Bazı Hususlar Dr.Y.ŞİMŞEK
    Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege Yörelerinde Nemlilik ve Yaz Kuraklığı S.AYBERK
    Akdeniz Bölgesi Hızlı Gelişen Egzotik Tür Ağaçlandırmalarında Görülen Çam Keseböceği (Thaumetopoea Pityocampa Schiff.) tahribatı ve Tür Seçimindeki Önemi Dr.O.GÖKÇE
    Tür denemeleri ve Tür Seçimi M.TULUKÇU
    Ağaçlandırmada Kaliteli Fidan Sorunu U.TOLAY
    Ağaçlamalarda Kar Zararları ve Kar Zararlarına Karşı Alınabilecek Koruyucu Tedbirler N.YILDIZ
    Ormancılık dünyasından Yeni Yayınlar, Yeni Bilgiler M.SARIBAŞ
5
1982
Emniyet Kibritleri Standardına Uygun Kaliteli Kibrit Çöpü İmalatının Teknik Esasları O.ACAR
    Karadeniz Bölgesi Kavakçılığının Sorunları M.SARIBAŞ
    Evetria Buoliana’ya Karşı Ekolojik Mücadele N.GÜLER
 
 
Ağaçlandırmada Toprak İşleme Tekniğine Uygun Yeni Bir MB-R 220 Dipkazan (Riper) M.BUL
    Ağaçlandırmada NPK’nın Güçlendirici Doz Olarak Kullanılması U.TOLAY
    Genetik Ağaç Islahının Ağaçlandırma Çalışmalarındaki Önemi K.TUNÇTANER
    Türkiye’de Okaliptusla Ağaçlandırılabilecek Orman Alanları, Özel Ağaçlama Sahalarının Miktar ve Koşulları Üzerine Etüd Çalışmaları E.AVCIOĞLU
    Biyolojik Mücadele N.GÜLER
    Kavaklıklarda Yeni ve Büyük Bir tehlike (Cryptorhynchus lapathi L.) N.GÜLER
    Odun ve Çimento Levhaları M.ERCAN
6
1985
P.Deltoides “77/51” Kavak Klonunun Kullanma Değerleri ve Yerleri Üzerine Bazı Görüşler O.ACAR
    kerpe ve Işıktepe Ağaçlandırma Sahaları Meteoroloji İstasyonu Değerleri Üzerine Bir İnceleme Dr.S.AYBERK
    Orta ve Doğu Karadeniz’de Galeri Kavakçılığı Olanakları M.SARIBAŞ
    Yetişme Muhiti Değerlendirmesinin Metod ve Kriterleri C.AYIK
    Türkiye Şartlarına Uyum Sağlayabilen Okaliptus Türlerinin doğal Yetişme Muhitlerindeki İstekleri ve Özellikleri E.AVCIOĞLU
    Başarılı Bir Kavak Galeri Plantasyonu Meriç Projesi M.SARIBAŞ
    Dünyada Yapılan Okaliptus Ağaçlandırma Çalışmaları ve Okaliptus Odununun Kullanma Yerleri E.AVCIOĞLU
    Orman Kavakçılığı A.ALANAY
7
1986/1
Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmannıana Spach.)’nın Fidanlıklarda Yetiştirilme Tekniği Üzerine Araştırmalar Dr.A.GEZER
    Tur 71/521 Özel Fon Projesi Çalışmaları İçinde Tesis Edilen Demonstratif ve Endüstriyel Karakterdeki Hızlı Gelişen İbreli Egzotik Tür Plantasyonlarında Tasallutu Tesbit Edilen Kriptogam Parazitler ve Abiotik Zararlar İ.GÜMÜŞDERE
    Doku Kültürü Yoluyla Fidan Üretimi M.SARIBAŞ
 
 
Kerpe Endüstriyel Plantasyonlarda Aralama ve Budama Araşt. Dr.S.AYBERK
    Ağaçlandırmada Fidan Tutma ve Büyümesine Etkili Olan Faktörler  Dr.U.TOLAY
    Hızlı Büyüyen Yabancı (Egzotik) Tür İthalleri, Prensipleri ve Yapılan Uygulamalar K.TUNÇTANER
    Sapanca Gölü Havzasının Erozyona Eğilimi ve Su Kaynağı Yönünden İncelenmesi C.AYIK
8
1986/2
Kavakçılıkta Yapay Melezleme Çalışmaları K.TUNÇTANER
    Genç Meşcerelere İlk Bakım Müdahaleleri H.ÖZKEÇECİ
    Kavakların Genetiği ve Yapay Dölleme Çalışmalarında Dikkat edilecek Hususlar K.A.ZENGİNGÖNÜL
    Kavak Islahı Çerçevesinde in Vitro Teknikleri Üzerinde Araştırmalar, Sonuçlar ve Gelecekteki Yönelimler H.J.Fröhlich, H.Weis. (Çev.M.TULUKÇU)
    Toprakta meydana gelen rutubet kayıpları ve alınabilecek önlemler C.AYIK
    Karma Üretim Sistemleri ve Kavakçılık E.A.ALANAY
    Kerpe (Kocaeli) Ekolojik Şartlarında Dikim Aralık-Mesafesinin P.Radiata D.Don ve P.pinaster Aiton’un Gelişimi Üzerine Etkileri Konulu Araştırma Çalışmaları Dr.S.AYBERK
    Toprak İşlemede Riper ve Riperlemenin Esasları T.ZORALİOĞLU
    Özel Kavak Fidanlıkları M.SARIBAŞ
9
1987/1
Enerji Ormanları Kavramı ve Önemi, Ülkemizde Enerji Ormanları Tesis Teknikleri, Enerji Ormanları Tesisinde Mekanizasyon Tekniklerinden Yararlanma İmkanları Üzerine Araştır. Dr.S.AYBERK
    Tarsus-Karabucak Eucalyptus Ormanlarında Bazı Eucalyptus Türleri Arasında Büyüme Hızı, Verim ve Kalori Değerleri Karşılaştırılmaları S.SAYGIDEĞER
    Meşe Fidanı Yetiştirme Tekniği U.TOLAY
    Pulluk Tabanı, Oluşumu ve Alınabilecek Önlemler M.ZENGİN
    Zararlı Böceklere Karşı İlaç Kullanımında Dikkat edilecek Hususlar N.GÜLER
    Dothichiza Populea Sacc…et.Briard H.ÖZKEÇECİ
 
 
Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Bilgi-İşlem Ünitesi M.ERCAN
    Türkiye Kavakçılığının Geliştirilmesinde Kavakçılık Araştırma Enstitüsünün Önemi M.SARIBAŞ
    Marmara Bölgesi Yapraklı Tür Adaptasyon Denemelerinin İlk Sonuçları M.TULUKÇU, K.TUNÇTANER,
F.TOPLU
    Ülkemizde Orman Ağacı Tohumları Konusundaki Çalışmalar ve İleriye Dönük Islah Stratejisi E.AKÇİDEM
    Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Yöresinde Euramerican ve Karakavak Klonlarının Yetiştirilebilme İmkanları K.TUNÇTANER, E.AVCIOĞLU,
K.GÜRSES
10
1987/2
Burdur Yöresinde Erozyon Önleme Çalışmaları Üzerine Araştırmalar Doç.Dr.A.HIZAL,
K. ŞENGÖNÜL
    Mantar Meşesi (Quercus suber L.) ve Ülkemizde Yetiştirme Çalışmaları Y.CENGİZ
    Kızılçam (P.brutia Ten.) ve Halepçamı (P.Halepensis Mill.) Üzerine Yapılan Son Çalışmalar M.TULUKÇU
    Deneme Kurma ve Yürütmede Genel Esaslar M.ERCAN
    Yurdumuzda Mevcut Okaliptus Ağaçlandırmalarının Kapladıkları Alanlar ile Bu Alanlardaki Servet Tahminleri ve Okaliptus Odunu Tüketen Sanayi Kollarının Tesbiti M.K.GÜRSES
11
1988/1
Kavak Genetik ve Seleksiyon Çalışmalarında Gelişmeler ve İthal Edilen Bazı Yeni Kavak Klonlarının Fidanlık Performansları ile İlgili Karşılaştırmalar K.TUNÇTANER
    Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Hızlı Gelişen Türlerle Tesis Edilen Deneme ve Ağaçlandırmalarda Kar Zararları F.TOPLU,
S.BOZKUŞ
    Antalya ve Balıkesir’de Yapılan Bölgesel Makinalı Arazi Hazırlığı Araştırmalarına Ait İlk Sonuçlar T.ZORALİOĞLU
    Enerji Ormanları Tesisini İzleyen İlk Yıllarda Yapılacak Bakımlar Üzerine Araştırmalar Dr.S.AYBERK
    Yenilebilir Mantar (Pleurotus Ostreatus) K.ULUER
 
 
Tüplü Fidan Üretiminde Yeni Bir Metod Dr.U..TOLAY
    Fidanlıklarımızın Gübrelenmesi ve Fidanlık Topraklarında Bazı Bitki Besin Maddelerinin Fiksasyon Sorunu H.YILMAZ
    Kavaklıklarımızda Yeni Bir Yaprak Zararlısı (Pygaera Anastomisis L.) P.CAN
    Çukurova Bölgesi Koşullarında “Eucalyptus Camaldulensis ve Cupressus Sempervirens” Türlerinde Boy Büyümesi ve Durgunluk dönemlerinin Saptanması Dr.S.SAYGIDEĞER
    F, t ve KHİ - Kareye Ait Probabilite Hesabı M.ERCAN
12
1988/2
Türkiye Ormancılığına Genel Bir Bakış Prof.Dr.S.USLU
    Orta Anadolu Şartlarında Kavak Klonlarının Büyüme Özellikleri ve Don Zararlarına Mukavemetleri Üzerine İnceleme K.TUNÇTANER, K.A.ZENGİNGÖNÜL
    Agroforestry, Tanım, Kapsam, Uygulama ve Görüşler Dr.S.AYBERK
    Kavak Fidanı Kalitesi Üzerine Bazı Görüşler M.SARIBAŞ
    Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Sayılarının (Verinin) Elde Edilmesi ve Özetlenmesi M.ERCAN
    Kavaklıklarda Hacim Tayini A.DİNER
    Kök Zararlısı (Aegeria) (=Trachilium) Apiformis Clerck P.CAN
    Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Ormancılık İ.ERDOĞAN
13
1989/1
Kavak Islahı Çalışmalarında Kuzey Amerika Kavaklarının (Populus Deltoides Bastr.) Sağladığı İmkanlar K. TUNÇTANER
    Ormangülleri (Rhodadendron L.) Özellikleri, Yetiştirme Teknikleri, Yarattığı Sorunlar ve Mücadele Yöntemleri Dr. S. AYBERK
    Orman Azalması ve Bir Rastlantı E.AKÇİDEM
    Kavak Fidanlık ve Ağaçlandırma Tekniği Dr.U.TOLAY
    Kavaklarımız İçin Büyük Tehlike Melanophila Picta Pall. (Kavak Süslü Böceği) N.GÜLER
    Bazı Yapraklı Tür Fidanlarının Boy ve Çap Özellikleri ile Bu Özelliklerin Fidanlıklar Yönünden Karşılaştırılması Doç.Dr.A.GEZER,
M. ERCAN
14
1989/2
Kavak Yetiştirilmesinde Toprağın Önemi ve Kavakların Yetişme Ortamı İstekleri C.AYIK
    I-214 Melez Kavak Ağaçlandırma Yatırımları İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması A.DİNER, S.KOÇAR
    Ülkemizde Ağaçlandırmalarda Kullanılan İlk Yabancı Tür: Sahil Çamı E.AKÇİDEM
    Konya-Ereğli İlçesinde Kavakçılık Dr.M.SARIBAŞ
    Ortalamalar M.ERCAN
    Doku Kültürü E.AKÇİDEM
    Micropropagation (Mikro Üretim) Ağaç Islahında Yeni Bir Yardımcı mı ? E.AKÇİDEM
15
1990/1
Dünya’da ve Türkiye’de Okaliptus M.K.GÜRSES
    Okaliptus, Yetiştiriciliği, İşletmesi E.AVCIOĞLU
    Okaliptus Yapraklarından Elde Edilen Eterik Yağlar, Kullanım Yerleri ve Yaprak İşletmeciliği A.G.GÜLBABA
    Okaliptus Ağaçlandırmalarında Karlılık S.KOÇAR
    Türkiye için Yeni Bir Tür EUCALYPTUS GRAND’ıs W.Hill ex Maiden M.K.GÜRSES
    Fransa’da Okaliptuslerde Çelikle Klonal Üretim A.G.GÜLBABA
    Çelikle Okaliptus Fidanı Üretiminde Islak Çadır Sistemi A.G.GÜLBABA
16
1991/1
Kuzey Amerika Karakavağı (Populus deltoides Bartr) Orijinleri ile I-214 Melez Kavak Klonunun Büyüme Yönünden Karşılaştırılması Dr.K.TUNÇTANER
    Endüstriyel Plantasyonlarda Budama İşlemleriyle İlgili Uygulama ve Araştırmalar Doç.Dr.S.AYBERK
    Kavak Fidanlık ve Ağaçlandırmalarında Kullanılan Mekanizasyon Teknikleri Dr.T.ZORALİOĞLU
    Galeri Kavakçılığında Sudan Uzaklık ve Fidan Etkeni Dr.M.SARIBAŞ
17
1991/2
Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde Bulunan Tür denemelerinde Sedirin Büyüme Performansı M.TULUKÇU,
Dr. K. TUNÇTANER
    Pinus Radiata (D.Don) ile Tekrar Ağaçlandırma Çalışmaları Ne Zaman Gündeme Gelecek? E.AKÇİDEM
    Fırat Kavağı (Populus euphratica Oliv)’nın Vejatatif Yolla Üretilmesi A.G.GÜLBABA
    Bitki Beslenmesi Yönünden En Önemli Gübreler ve Bunların Kavakçılıkta Kullanılması M.ZENGİN
18
1992/1
Tarımsal Ormancılık Tanımı, Önemi, Uygulama ve Araştırmalardan Örnekler Doç.Dr.S.AYBERK
    Seraların Kurulmasında Yer Seçimi ve Ekolojik Faktörler F.C. ACAR
    Böcek Ekolojisi P.CAN
19
1992/2
Ormancılıkta Araştırma ve Uygulama Yönleriyle Dikim Aralıklarının Anlam ve Önemi Prof.Dr.M.BOYDAK
    The Meaning And Importance of Spacings In Forestry With Its Researches And Application Aspects Dr.M.BOYDAK
    Kavak Zararlısı Böcek, Mantar ve Kemirgenlere Karşı Alınacak Tedbirler N.GÜLER
    Kavak Ağaçlandırmalarında Kesim Sonrası Kalan Dip Kütüklerinden Yenilebilir Mantar Üretiminde Faydalanma Üzerine Bir Çalışma K.ULUER
20
1993/1
Kavak Ağaçlandırma Gelirlerinin Vergilendirilmesi Konusunda Görüş ve Öneriler Dr. A. S. BİRLER
    Hızlı Gelişen Yapraklı ve İğne Yapraklı Türlerin Tüplü Fidan Yetiştirme Tekniği Üzerine Araştırmalar Dr. U. TOLAY
    Karakavak Fidan Üretiminde Çelik Boyları ve Aralık-Mesafenin Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri K. ŞENLİK,
C. ACAR
    Kavak Fidanı Yetiştiriciliği ve Bir Yaşlı Kavak Fidanlarında Değişik Budama Dozlarının Fidan Gelişmesi ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması S. ULUDAĞ
    Söğütlerde Klonal Seleksiyon Çalışmaları Dr. K. TUNÇTANER
 
 
Türkiye’de Bazı Yapraklı Orman Ağacı Türlerinin Plantasyon Teknikleri ile İlgili Araştırma Sonuçları Dr. T. ZORALİOĞLU
21
1994
Yapraklı Tür Orman Ağaçları Fidan Üretim Tekniği Dr. U. TOLAY
    Türkiye Kavakçılığının Alan, Servet ve Diğer Yönlerinden İncelenmesi Dr. A. S. BİRLER,
A. DİNER
    Endüstriyel Ağaçlandırılmalarda Silvikültürel Bakım Teknikleri Dr. T. ZORALİOĞLU
    Türkiye’de I-214 ve I-45/51 Kavak Klonları ile Fidan Üretiminde Köklü Çelik ve Gövde Çeliği Kullanımının Çap ve Boy Gelişimi, Tutma Başarısı ve Maliyet Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi H. KILIÇASLAN
    Türkiye’de Kavak Islahı Çalışmaları S.ULUDAĞ, F. TOPLU
22
1995/1
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Kavakların Yayılışları Üzerinde Araştırmalar Dr. SARIBAŞ
    P. Radiata D.Don’nın (Turnalı-Kaynarca) Bazı Anatomik Fiziki ve Mekanik Özellikleri Üzerine Araştırmala İ. BEKTAŞ
    Fidanlıklarda Kavak Fidanlarının Damlama Sulama Yöntemi ile Sulanması ve Gübrelenmesi  H. YILMAZ
    Galeri Kavak Ağaçlandırmalarında Ksilofaj Böcekler N. GÜLER, P.CAN, F.Ş.ÖZAY
    Tomruk Depolama Teknikleri Prof. Dr. R.KANTAY
23
1996/1
Ağaçlandırma ve Enerji Ormanı Alanlarında Tarımsal Ormancılık Uygulamaları Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. S. AYBERK
    Boylu Bozuk Baltalık Sahalarda Makinalı Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin 20 Yıllık Sonuçlarının İncelenmesi H. KILIÇASLAN
    Doğrudan Bıçkılık Tomruk Rejimi İle Büyüyen Yeni Zelanda P. radiata D.Don’ları İçin Uyumlu Bir Hacim ve Taper Eşitliği M. ERCAN
    Yapraklı Tür Fidanlarında Şaşırtma Sonrası Kök Yenilenmesi (Regenerasyonu) Yrd. Doç. Dr. Ö. GÜRÜCÜ,
Yrd. Doç. Dr. S. ÇAĞLAR
    Populus L. (- Kavak) Klonlarının Tanımında Kullanılan Dış Morfolojik Özellikler Doç.Dr. M.SARIBAŞ
 
 
Ratiata Çamı (P. radiata D.Don)’nın Orman Ürünleri Sanayii’nde Başlıca Kullanım Alanları Dr. İ. BEKTAŞ,
Arş.Gör. C. GÜLER
    İzmit Kerpe Pilot Plantasyon Alanında Bazı Hızlı Gelişen Türlerin Büyüme Performansları Doç. Dr. K. TUNÇTANER,
M. TULUKÇU
    Macaristan’da ve Dünya’da Kavakçılık M. TULUKÇU
24
1997/1
Kavak Ağaçlandırmalarında Erken Yaşlarda Budama Olanaklarının Araştırılması Doç..Dr.M.SARIBAŞ, S.ULUDAĞ
    Türkiye’de Endüstriyel Ağaçlandırma Potansiyeli, Arazi Hazırlığı ve Bakım Doç.Dr.U.TOLAY
    Kontrollu Salgılanan Yavaş Yarayışlı (Slow Resolution) Gübrelerinin Ormancılıkta Kullanım Olanakları Dr.T.ZORALİOĞLU
    Kerpe Araştırma Ormanındaki Sahil Çamı ve Taeda Çamları İçin tek Ağaç Hacım Tabloları M.ERCAN
    Kerpe Araştırma Ormanı Amenajman Planı Çalışmalarından Çıkarılan Bazı Sonuçlar M. ERCAN
    Fidanlıkta NPK Yapay Gübre Kullanımının Kavak Fidanı (I-214) Gelişimine Etkisi ve Toprak Şartlarının İrdelenmesi İ. A. TACENUR
    Faktör Analizi B. G. ÖZCAN

25

1998/1 Döner Sermayeli Orman İşletmeleri Açısından Amortisman Yöntemleri ve Finansal Sonuçları Doç. Dr. A. TÜRKER
    Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Gövde Hacım Tablosu ve Mevcutlarıyla Karşılaştırılması Dr. E. ATICI
    Çankırı'da Kavak Fidanlıklarına Kavak Yalancıarısı (Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae))'nin Uçuş Periyodunun İzlenması Doç. Dr. Z. ŞİMŞEK
    Çankırı'da Kavak Fidanlıklarında Kavak Yalancıarısı (Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae)) ile Mücadelede Kitlesel Tuzaklama ve Kimyasal Mücadelesi Doç. Dr. Z. ŞİMŞEK

26

1999/1 Kavaklarda Agrilus ater L. Tasallutu ile Ekolojik ve Kültürel İşlemler Arasındaki İlişkiler Dr. F. Ş. ÖZAY
N. GÜLER
    Sarıköy-Gürgendağı Serisi Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) Ağaçlandırması Örneğine Göre Türkiye'deki Sahilçamı Ağaçlandırmalarının Zararlı Böcekler Açısından Geleceği Y. Doç. Dr. Y. TURAN
Prof. Dr. O. SEKENDİZ
    Kök Fizyolojisi ve Şehir Ağaçlandırmalarındaki Önemi Dr. F. Ş. ÖZAY
    Mikoriza ve Ormancılıktaki Yeri K. ULUER
S. KARABULUT

27

2001/1 Kırsal Alan ve Kent Ağaçlandırmalarında Kavak F. TOPLU
    Günümüzde Kavak Üreticilerinin Sorunları E. ERTAN
H. OKTAYOĞLU
    Kavak Ağaçlandırmalarında 1 Yaşlı Fidan ve Sırık Çeliği Kullanımının Başarısı ve Maliyet Üzerindeki Etkileri H. KILIÇASLAN
    Yalancı Akasya (Robinia pesudoacacia L.) Zararlısı Böcekler Dr. F. Ş. ÖZAY
    Seki Terasları Erozyonu Önler Mi? Prof. Dr. A. HIZAL
    Melez Kavak Birinci Aşama Klon denemesi Sonuçları (Adana-Ceyhan) F. TOPLU

28

2002 Marmara Bölgesinde Korsika Karaçamı (Pinus nigra) Orijin Denemelerinin 11 Yıllık Sonuçları M. Tulukçu
F. Toplu
Prof. Dr. K. Tunçtaner
E. Akçidem
E. Durcan
    Yalancı Akasya Hastalıkları N. Güler
K. Uluer
    Korsika Orijinli Sahilçamı (P. Pinaster) Orijin Denemesinde (Balıkesir-Ilıca) Kar Zararları F. Toplu
F. Küçükosmanoğlu
A. Karakaş
F. Selek
    Peyzaj Planlamasında Kavak H. Tamyüksel
    Kavak Zararlıları İle Mücadelede Biyoteknoloji Dr. F. Ş. Özay
    Kent İçi ve Çevresinde Yapılacak Ağaçlandırmalarda Arazi Etüdü A. Karakaş
    Feromonların Zararlı Böceklerle Mücadelede Kullanılması  Dr. F. Ş. Özay

29

2003 Avrupa'da Karakavak (P. nigra) Gen Kaynaklarının Korunmasına İlişkin Görüşler ve Gelişmeler F. Küçükosmanoğlu
F. Toplu
    Uzaktan Algılama Tekniği ve Orman Koruma K. Uluer
M. Ercan
    Karakavak'ın (P. nigra) Türkiye'de Tesbit Edilen İki Doğal Yayılışı F. Toplu
F. Küçükosmanoğlu
    Orta Trakya İçin Kavak Klonu (P. X. euramericana ve P. deltoides) Seçimi F. Toplu
F. Küçükosmanoğlu
    Sahilçamı Plantasyonlarında Zararlı Olabilecek Bir Kabuk Böceği Türü (Orthotomicus erosus) Üzerine Gözlemler F. Selek
    Köklerin Serbest yayılışını Engellemeyen Topraklarda I-214 Kavak Klonunun Oluşturduğu Kök Sistemi N. Güler
    YENİ BİR KAVAK (Populus deltoides Bartr.) KLONU “İZMİT” F. Toplu

30

2004 Şili OrmancılığI: Hızlı Gelişen Türlerin, Geleceğin Orman Sektörünün Şekillenmesine Etkisi Prof. G. Paredes
A. Diner (Çeviri)
G. Şener
    Çiftlik Ormancılığı (Farm Forestry) (Derleme) G. Şener
    Lymantria dispar L. (Lepidoptera-Lymantridae) Zararı ve Mücadele Yöntemleri Dr. F. Ş. ÖZAY
    Elle Yapılan Teraslarda Mısır Kompostlu Ortamlarda Yetiştirilen Kaplı Karaçam Fidanlarının Büyüme Performansı A. Karakaş
Dr. M. Zengin
    Çam Keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) (Lepidoptera-Thaumetopoeidae) ve Mücadele Yöntemleri Dr. F. Ş. ÖZAY

31

2005 KONYA-EREĞLİ YÖRESİ YERLİ KARAKAVAK (ANADOLU) AĞAÇLANDIRMALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI TEKNİKLERİNİN BELİRLENMESİ Dr. T. ZORALİOĞLU
S. Uludağ
H. Kılıçaslan
    KONYA-EREĞLİ YÖRESİ KARAKAVAK (Anadolu) AĞAÇLANDIRMALARINDA FARKLI DERİNLİKLERDEKİ DİKİM ÇUKURLARININ FİDAN TUTMA VE GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. T. ZORALİOĞLU
S. Uludağ
H. Kılıçaslan
    E-İMZA (ELEKTRONİK İMZA veya SAYISAL İMZA) M. ERCAN

YAYINLAR