KAVAK ve HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

ÇEŞİTLİ YAYINLAR
 

Yayın No

Yayın Tarihi

Yayının Konusu

Yazarları

1

1992

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinde Kavak Yetiştiriciliğinin Optimizasyonu ve Sosyo-Ekonomik Önemi

Dr. A. Sencer BİRLER,
Sacit KOÇAR

2

1992

Türkiye Kavakçılık Kaynakçası

Dr. Metin SARIBAŞ

3

1993

Türkiye’de Kavak ve Söğütlerde Gen Kaynaklarının Korunması ve Değerlendirilmesi

Dr. Korhan TUNÇTANER

4

1993

Kavaklarda Budama Yaralarının Kapanması Üzerine Araştırmalar

Dr. Metin SARIBAŞ

  1994 Türkiye’de Kavakçılık (Poplar Cultivation in Tutkey) Anonim

5

1994

A Study Of Yields From “I-214” Poplar plantations

Dr. A. Sencer BİRLER

6

1995

Bilimsel Araştırmalarda İstatistik

Mehmet ERCAN

7

1995

A.B.D. Orijinli Hızlı Gelişen İğne Yapraklı Orman Ağacı Türlerinin Türkiye’ye İthali Olanakları

Prof. Dr. Melih BOYDAK
Prof. Dr. CHADWICK
D. OLIVER

8

1995

Kavak Fidanlık Tekniği

Dr.Ulvi TOLAY

9

1997

Bilimsel Araştırmalarda İstatistik (Genişletilmiş İkinci Baskı)

Mehmet ERCAN

10

1997

MS Excel’in İstatistik Fonksiyonları

Mehmet ERCAN

11

1998

Türkiye’de Hızlı Gelişen Orman Ağacı Türleri ile Endüstriyel Plantasyon Yatırımları için Ön-Fizibilite Çalışması

Doç. Dr. A. Sencer BİRLER

12

1998

Farklı Meşçereler Altındaki Ölü Örtü ve Toprakların Bazı Hidro-Fiziksel Özellikleri

Dr. Mustafa ZENGİN

13

1998

İzmit ve Adapazarı Yöresinde Kavaklarda Zarar Yapan Lepidoptera Türleri

Fazıl SELEK

14

2003

Kefken Ağaçlandırma Alanlarında P. radiata'nın Gelişimi İle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Ahmet KARAKAŞ

15

2002

Kerpe Araştırma Ormanı

Mehmet ERCAN

16

2004

Kerpe Araştırma Ormanı Radiata Çamı (P. radiata D. Don.) İbrelerinde Bazı Ağır Elementlerin Tesbiti

Dilek TUĞRUL

17

2004

Kerpe Araştırma Ormanı Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırma Alanlarında Aralama ve Artım-Büyüme İlişkileri

Gökhan ŞENER

18

2004

Eskişehir Yöresi Makinalı Karaçam (P. nigra) Ağaçlandırmalarında Arazi Hazırlama Yöntemlerinin 15 Yıllık Gelişim Üzerindeki Etkileri

Selda KARABULUT

19

2008

Kavaklarda Genetik Islah

Prof. Dr. K. TUNÇTANER

20

2002

Kocaeli Yöresi Makrofunguslarının Belirlenmesi

Ayhan KARAKAYA

21

2009

Çeşitli Toprak İşleme Yöntemleriyle İşlenmiş Toprakların Bazı Fiziksel Özelliklerinde Zamanla Meydana Gelen Değişimler ile Bunların Pinus pinaster Aiton Ağaçlandırmalarının Büyümesine Etkileri

Prof. Dr. Ahmet HIZAL
Dr. Taneri ZORALİOĞLU
Dr. Mustafa ZENGİN

22

2010

Türkiye'de Kavak Yetiştirme

Doç. Dr. A. Sencer BİRLER

23

2012

Türkiye'deki Bazı Karakavak (Populus nigra L.) Klonlarının Morfolojik Çeşitliliği Üzerine Araştırmalar

Filiz KÜÇÜKOSMANOĞLU

24

2014

Poplar Cultivation in Turkey

Doç. Dr. A. Sencer. BİRLER

25

2014

Kuruluşundan Günümüze Kavakçılık Araştırma Enstitüsü (1962-2014)

Mehmet ERCAN

26

2014

Önemli Orman Ağaçlarının Fidan Üretim Teknikleri

H. Cemal. GÜLTEKİN

 

YAYINLAR