TEKNİK BÜLTEN YAYIN ÖZETLERİ

YETİŞTİRME ARAŞTIRMALARI

 

1) P. X EURAMERICANA "I-214" FİDANI ÜRETEN KAVAK FİDANLIKLARINDA KÖKLÜ ÇELİK VE ÇELİKLERLE FİDAN YETİŞTİRİLMESİNİN FİDAN BÜYÜMESİ, ENDÜSTRİYEL SATIŞ SINIFLARI VE ZAYİAT ÜZERİNE ETKİLERİ

2) KAVAK FİDANLIKLARINDA P. X EURAMERICANA "I-214" KLONUNUN BUDAMA TEKNİĞİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

3) 5 m X 5 m ARALIK MESAFE DÜZENİNDE 4 VE 5 YAŞLI İKİ P. X EURAMERICANA "I-214" PLANTASYONUNDA İLK BUDAMA YÜKSEKLİĞİNİN TAYİNİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

4) ORTA ANADOLU İKLİM KARAKTERİ GÖSTEREN FİDANLIKLARDA KÖKLÜ ÇELİK DİKİM MEVSİMİ DENEMESİ

5) KAVAK FİDANLIKLARINDA KÖKLÜ ÇELİK DİKİM MEVSİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

6) SONBAHAR SONUNDA YAPRAK SIYRILARAK ERKEN KÖKLÜ ÇELİK DİKİMİ DENEMESİ

7) P. X EURAMERICANA "I-214" KAVAK KLONLARINDA FİDANLIK DEVRESİNDE BUDAMA VE BU BUDAMALARIN AĞAÇLAMA DEVRESİNİN İLK YILLARINDA DALLANMA ÜZERİNE ETKİLERİ

8) FİDANLIK SULAMA DENEMELERİNİN ORGANİZASYONU ÜZERİNE ÖN ARAŞTIRMA PROJESİ

9) P. X EURAMERICANA "I-214" FİDANLIKLARINDA 2 YAŞLI FİDANLARIN SÖKÜM VE DİKİM MEVSİMİNİN TUTMA BAŞARISI VE İLK YIL BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

10) ERKEN SÖKÜLEN İKİ YAŞLI P. X EURAMERICANA "I-214" FİDANLARINDA YAPRAK SIYIRMANIN ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

11) P. X EURAMERICANA "I-214" KAVAK AĞAÇLAMALARINDA BUDAMA MEVSİMİ DENEMESİ

12) HİÇ BUDANMAMIŞ 5 YAŞINDA P. NIGRA 56/52 AĞAÇLAMALARINDA BUDAMA YÜKSEKLİĞİNİN TAYİNİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

13) KAVAK FİDANLIKLARINDA SULAMANIN ETKİLERİ, DENEMEDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE DÜŞÜLEBİLECEK HATALAR

14) HIZLI GELİŞEN EKZOTİK İBRELİ TÜRLERDEN P. RADIATA D. DON (TASMANYA-LOT NO 7321) DİKİM MEVSİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

15) 2 YAŞLI FİDANLARLA AĞAÇLAMALAR TESİSİNDE FİDAN KALINLIKLARININ BÜYÜME VE TUTMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

16) KURAK MINTIKALARDA SUSUZ OKALİPTUS AĞAÇLAMA METODUNUN ARAŞTITILMASI

17) HIZLI GELİŞEN YABANCI İBRELİ TÜRLER İÇİN ARAZİ TEMİZLİĞİ VE ARAZİ HAZIRLAMA ÖN ARAŞTIRMASI

18) AGRİCOL'A BATIRILMIŞ VE BATIRILMAMIŞ ÇIPLAK KÖKLÜ P. RADIATA FİDANLARININ MUKAYESESİ-TÜPLÜ, AGRICOL'A BATIRILMIŞ ÇIPLAK KÖKLÜ P. PINASTER FİDANLARININ MUKAYESESİ

19) ÖZEL OLARAK KAPLANMIŞ (PELLET) İBRELİ TOHUMLARIN FİDANLIKTA VE ARAZİDE EKİMİ

20) DİKİM MEVSİMİNİN UZATILMASI

21) OKALİPTUS AĞAÇLAMALARINDA BAKIM SÜRÜMLERİNDE EKİPMAN, SÜRÜM ADEDİ VE SÜRÜM FASILASININ BÜYÜMEYE ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

22) EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN. FİDANININ YETİŞTİRİLMESİ TEKNİĞİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

23) OKALİPTUS AĞAÇLAMALARINDA BAKIM SÜRÜMLERİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ

24) Populus euphratica Oliv'İN YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

25) EKONOMİK KÖK YAŞINI DOLDURMUŞ OKALİPTUS SAHALARININ KÖKLENİP YENİDEN AĞAÇLANDIRILMASINDA OKALİPTUS ARTIKLARININ VE SÜRÜM DERİNLİKLERİNİN (TESİS VE BAKIMDA) GELİŞME ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

26) KOCAELİ YARIMADASININ DOĞU KESİMİNDE KARADENİZ VE MARMARA ARASINDAKİ GEÇİŞ ZONUNDA VEJETASYON FORMASYONLARI VE EKOLOJİK ŞARTLAR

27) ÇEŞİTLİ TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN KERPE YÖRESİNDEKİ BOZUK BALTALIKLARDA İNCE TEKSTÜRLÜ TOPRAKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE AĞAÇLANDIRMA ÜZERİNE ETKİLERİ

28) ELVERİŞLİ YETİŞME ORTAMLARINDA P.X EURAMERICANA "I-214" VE P. NIGRA TR 56/52 KKAVAK AĞAÇLAMALARININ KURULUŞLARINDA 1 VE 2 YAŞLI KÖKSÜZ GÖVDE SÜRGÜNLERİNİN KULLANILMA KOŞUL VE OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

29) HENDEK ORMAN FİDANLIĞINDA ULUDAĞ GÖKNARI (ABIES BORNMULLERIANA MATTF.)'NIN YETİŞTİRME TEKNİĞİ İLE FİDAN KALİTESİ VE DİKİM BAŞARISI ARASINDAKİ İLŞKİLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

30) MAKİ SAHALARDA ARAZİ HAZIRLIĞI METODLARININ P. PINASTER AİTON'UN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

31) P. RADIATA D. DON İLE İZMİT-IŞIKTEPE HIZLI GELİŞEN TÜRLER AĞAÇLAMA SAHASINDA TESİS EDİLEN ARALIK-MESAFE DENEMESİNDEN ELDE EDİLEN İLK SONUÇLAR

32) YÜZEYSEL GÜBRELEMENİN P. RADIATA D. DON VE P.PINASTER AITON TÜRLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

33) FİDANLIKTA YABANİ OTLARLA MÜCADELE

34) HIZLI GELİŞEN YAPRAKLI TÜR AĞAÇLANDIRMALARINDA OT ALMA ENTANSİTESİ VE FREKANSI

35) ALÇAK ve YÜKSEK RAKIMLI ARAZİLERDE Eucalyptus camaldulensis Dehn. AĞAÇLANDIRMALARININ EN UYGYN DİKİM ZAMANININ TESBİTİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

36) YAPRAKLI TÜR ORMAN AĞAÇLARI FİDANLIK TEKNİĞİ

37) BOYLU BOZUK BALTALIK SAHALARDA MAKİNALI ARAZİ HAZIRLIĞI YÖNTEMLERİNİN SAHİL ÇAMI (P. PINASTER AITON) VE RADİATA ÇAMI (P. RADIATA D. DON) TÜRLERİ İLE YAPILAN AĞAÇLANDIRMALARIN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ

38) TÜRKİYE'NİN EURO-SİBERİEN (EUXINE) BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAL YETİŞEN KAVAKLARIN MORFOLOJİK (Dış morfolojik, iç morfolojik ve palinolojik) ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

39) ESKİŞEHİR YÖRESİ KURAK VE YARIKURAK ALANLARIN AĞAÇLANDIRILMASINDA UYGULANABİLECEK MAKİNALI ARAZİ HAZIRLIĞI YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

40) P. X EURAMERICANA "I-214" VE "45/51" KLONLARI İLE FİDAN ÜRETİMİNDE ÇELİK BOYLARI VE ARALIK MESAFENİN FİDAN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

41) YERLİ VE MELEZ KAVAK FİDANI ÜRETİMİNDE UYGUN ARALIK MESAFE SEÇİMİ DENEMESİ

42) ÖZEL KAVAK FİDANLIKLARINDA TARIMSAL ORMANCILIK TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

43) TÜRKİYE KAVAKÇILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ (TKGP) KAPSAMINDA YENİ TEKNOLOJİLERE DAYALI BAZI MAKİNALI İŞLEMLERİN BİRİM ZAMAN VERİLERİNİN BELİRLENMESİ

44) ANAÇLIK YÖNTEMİYLE KÖKSÜZ KAVAK FİDANI ÜRETİM TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

45) MELEZ KAVAK FİDANLIKLARINDA ÇELİK BAHÇELERİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ

46) ENERJİ ORMANLARI TESİSİNDE KULLANILAN TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, TESİSTE MEKANİZASYONDAN YARARLANMA İMKANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

47) MELEZ (I-214 ) VE KARAKAVAK (GAZİ ) AĞAÇLANDIRMALARINDA KARMA ORMANCILIK TEKNİKLERİNİNU YGULANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

48) SAHİL ÇAMI (Pinus pinaster Aiton) AĞAÇLANDIRMALARINDA BUDAMA TEKNİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

49) RADİATA ÇAMI (P. radiata D.Don ) İLE KURULAN ARALAMA VE BUDAMA DENEMELERİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR

50) SAHİL ÇAMI (Pinus pinaster Aiton.) VE RADİATA ÇAMI (Pinus radiata D.Don) TÜRLERİ İLE KURULAN ARALIK MESAFE DENEMELERİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR

51) DİŞBUDAK (Fraxinus excelsior) PLANTASYONLARINDA SULAMA VE GÜBRELEME YOLUYLA VERİMLİLİĞİN AKTARILMASI TEKNİKLERİ

52) FARKLI ÇELİK BOY VE KALINLIKLARININ KALİTELİ SÖĞÜT FİDANI YETİŞTİRİLMESİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

53) KAVAK AĞAÇLANDIRMALARINDA BUDAMA, KESİM VE KESİM SONRASI DİP KÜTÜKLERİNİN SÖKÜLMESİNE YÖNELİK TEKNİKLER İLE İŞLEM BİRİM ZAMAN VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

54) KAVAK FİDANLIKLARINDA ANAÇLIK YÖNTEMİYLE BİR VE İKİ YAŞLI SIRIK ÇELİĞİ YETİŞTİRME STANDART METODUNUN TESBİT EDİLMESİ VE AĞAÇLANDIRMALARDAKİ BAŞARISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

55) İzmit ve Samsun Yöresinde Tesis Edilen Samsun (I-77I/51) Klonu Ağaçlandırmalarında Fidan ve Sırık Çeliği Kullanılma Koşul ve Olanakları

 

YAYINLAR