TEKNİK BÜLTEN YAYIN ÖZETLERİ

TOPRAK ve EKOLOJİ ARAŞTIRMALARI

 

1) AKSARAY-TACİN FİDANLIĞI BELEDİYE POPULETUMU TOPRAK İNCELEME RAPORU VE TUZLU, TUZLU-ALKALİ TOPRAKLARIN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2) TUZLU TABAN SUYU ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BİR KAVAKLIKTA ARAŞTIRMALAR

3) MAKİNE İLE HAZIRLANMIŞ TERASLARDA DİKİLMİŞ ÇEŞİTLİ YAŞLI P. RADIATA VE P. PINASTER PLANTASYONLARINDA NPK MADENSEL GÜBRELEMENİN GENÇLİK DEVRESİNDE BOY BÜYÜMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

4) KAVAK FİDANLIKLARINDA MADENSEL GÜBRELEMELERİN ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

5) "I-214" KAVAK AĞAÇLANDIRMALARINDA AMONYUM NİTRAT GÜBRELEMESİNİN BÜYÜMELERE ETKİSİ

6) NORMAL TOPRAKLARDA N.P.K. MADENSEL GÜBRELEMENİN Eu. camaldulensis Dehn.'in BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

7) SİYAH-BEYAZ HAVA FOTOĞRAFLARI İLE YETİŞME ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ VE HARİTALANMASI OLANAKLARI

8) ÜLKEMİZDE ADAPTASYONU YAPILAN HIZLI GELİŞEN İBRELİ TÜRLERDEN P. RADIATA VE P. PINASTER GENÇ PLANTASYONLARINDA BEŞ AZOT SEVİYESİNİN BOY VE ÇAP BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

9) KOCAELİ YARIMADASINDA BULUNAN AĞAÇLANDIRMA ALANLARINDA DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ İÇİN YAPILAN KONTROLLÜ YANGINLARIN TOPRAĞIN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE YAPMIŞ OLDUĞU ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI

10) KUMULLARDA Eucalyptus camaldulensis Dehn. AĞAÇLANDIRMALARINDA N.P.K. ve YEŞİL GÜBRE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

11) TÜRKİYE'DEKİ P.RADİATA AĞAÇLANDIRMALARINDA GÖRÜLEN EVETRIA BUOLIANA (Schiff) TASALLUTUNDA YETİŞME ORTAMI FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ

12) DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ VE TOPRAK İŞLEME EKİPMANLARININ AĞAÇLANDIRMA SAHALARININ TOPRAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

13) ORMAN FİDANLIK TOPRAKLARININ ISLAHINDA MISIR BİTKİSİNDEN YARARLANMA

14) KAVAK AĞAÇLANDIRMALARINDA İLK YILLARDA YAPILAN GÜBRELEMENİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ

15) KOCAELİ YÖRESİNDE ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN HİDROLOJİK AĞAÇLANDIRMALAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

16) ESKİŞEHİR YÖRESİ KARAÇAM AĞAÇLANDIRMALARINDA KAPLI FİDANLARDA MISIR KOMPOSTU KULLANILMASI

17) İZMİT YUVACIK BARAJI SU TOPLAMA HAVZASININ YENİLENEBİLİR DOĞAL KAYNAKLARININ SU ÜRETİMİ (KALİTE, MİKTAR VE REJİM) AMACIYLA PLANLANMASI

18) Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi

19) Tuzluluğa Dayanıklılığı Belirlenecek Bazı Kavak Tür ve Klonlarıyla Sulanabilir Tuzlu Toprakların Odun Üretimi Amacıyla Ağaçlandırılabilirliğinin Araştırılması


YAYINLAR