TEKNİK BÜLTEN YAYIN ÖZETLERİ
 

AĞAÇ ISLAHI ARAŞTIRMALARI

 

1) TÜRKİYE POPULETUMLARI KURULUŞ PROJESİ VE ESKİŞEHİR ORYANTASYON POPULETUMUNUN İLK MÜŞAHADE SONUÇLARI

2) SUN'İ DÖLLEMELER VE 1967 YILI ÇALIŞMALARI

3) KAVAK TOHUMLARINDA ÇEŞİTLİ BEKLEME SÜRELERİNİN ÇİMLENME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

4) SUN'İ DÖLLEMELER VE 1968 YILI ÇALIŞMALARI

5) MENGEN ORYANTASYON POPULETUMU İLK MÜŞAHADE SONUÇLARI

6) SUNİ DÖLLEMELER VE 1969 YILI ÇALIŞMALARI

7) 1970-71 YILI SUN'İ DÖLLEME ÇALIŞMALARI

8) HIZLI GELİŞEN EKZOTİK TÜRLERİN TÜRKİYE'YE İTHALLERİ VE 1969 YILINDA EGE BÖLGESİNDE KURULAN ORYANTASYON ARBORETUMLARI İLK SONUÇLARI

9) DUGLAS (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)'IN TÜRKİYE'YE İTHALİ VE ORİJİN PROBLEMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

10) TÜRKİYE KOŞULLARINA UYABİLECEK Pinus contorta (Dougl.)'NIN SEÇİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

11) AKDENİZ BÖLGESİ POPULETUMLARI-OSMANİYE POPULETUMU

12) 1973-1974 YILINDA TÜRKİYE’DE TESİS EDİLEN ULUSLARARASI DUGLAS (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ORİJİN DENEMELERİNİN SONUÇLARI

13) MARMARA VE KARADENİZ BÖLGELERİNDE TESİS EDİLEN P. RADIATA D. DON. ORİJİN DENEMELERİNDE GELİŞME VE GÖVDE KALİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

14) TÜRKİYE ORİJİNLİ POPULUS NİGRALAR İLE KUZEY AMERİKA ORİJİNLİ POPULUS DELTOİDES'LER ARASINDA YAPILACAK YAPAY ÇAPRAZLAMALAR VE ELDE EDİLECEK İLK SONUÇLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

15) TÜRKİYE POPULETUMLARI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

16) Eucalyptus camaldulensis Dehn. ORİJİN MUKAYESE ARAŞTIRMASI

17) TÜRKİYE ORYANTASYON OKALİPTETUMLARI KURULUŞ PROJESİ

18) KUZEY AMERİKA KARAKAVAKLARININ (Populus deltoidesBartr.) MARMARA VE EGE BÖLGELERİNE EN UYGUN ORİJİNLERİNİN SEÇİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

19) TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK SAHİL ÇAMI (P. pinaster Aiton) ORİJİNLERİNİN SEÇİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

20) GEMLİK YARIMADASINDA YERLİ VE YABANCI KARAÇAM (Pinus nigra Arnold.) ORİJİNLERİNİN BÜYÜME YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI

21) TÜRKİYE MUKAYESE OKALİPTETUMLARI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

22) MARMARA VE BATI KARADENİZ BÖLGELERİNDE HALEPÇAMI (Pinus halepensis Mill.) VE KIZILÇAM (P. brutia Ten.) ORİJİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

23) KOCAELİ YARIMADASINDA RADİATA ÇAMI (Pinus radiata D.Don) ORİJİNLERİNİN GELİŞMELERİ VE ÇAM SÜRGÜN BÜKÜCÜSÜ (Evetria buoliana Schiff.) BÖCEĞİNE MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

24) EUCALYPTUS GRANDIS ORİJİN DENEMESİ

25) SAHİLÇAMI (Pinus pinaster Aiton) ORİJİNLERİNİN MORFO-GENETİK ÖZELLİKLERİ VE BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

26) KOCAELİ YARIMADASINDA Pinus muricata D.Don. ORİJİNLERİNİN BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

27) MARMARA VE BATI KARADENİZ BÖLGELERİNDE Pinus ponderosa Laws. ORİJİNLERİNİN BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

28) ÇEŞİTLİ SÖĞÜT KLONLARININ GENETİK VARYASYONLARI VE TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİK YÖRELERİNE ADAPTASYONLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

29) MARMARA VE BATI KARADENİZ BÖLGELERİNDE  PINUS TAEDA L. VE PINUS ELLIOTTII ENGELM ORİJİNLERİNİN BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

30) PINUS RADIATA (D.DON)'NIN ÇELİKLE ÜRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

31) TİTREKKAVAK (POPULUS TREMULA L.)'NIN ÇELİKLE ÜRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

32) KAVAKLARDA YAPAY MELEZLEME ÇALIŞMALARI

33) GENİŞ YAPRAKLI ORMAN AĞACI TÜRLERİNİN MARMARA BÖLGESİNE UYUMLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

34) BİOKİTLE ÜRETİMİNE UYGUN KAVAK KLONLARININ SEÇİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

35) DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ YAPRAKLI TÜRLER ADAPTASYON DENEMELERİ

36) BAZI KAVAK KLONLARININ BÜYÜMELERİ VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

37) MARMARA VE ORTA ANADOLU BÖLGELERİ MUKAYESE POPULETUMLARI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

38) MARMARA VE ORTA ANADOLU BÖLGELERİ ORYANTASYON POPULETUMLARI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

39) BAZI KAVAK VE SÖĞÜT KLONLARININ GÖLLER BÖLGESİNE ADAPTASYONLARI VE YONGA LEVHA ENDÜSTRİSİNDE DEĞERLENDİRİLME OLANAKLARI

40) BAZI KAVAK KLONLARININ BÜYÜME PERFORMANSLARI, ODUNLARININ BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KAĞIT ÜRETİMİNE UYGUNLUKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

41) Kırşehir Yöresine Uygun Söğüt (Salix L.) Klonlarının Belİrlenmesİne İlİşkİn Araştırmalar

42) TÜRKİYE’DE KARAKAVAKTA (Populus nigra L.) ISLAH ÇALIŞMALARI – “FİDANLIK AŞAMASI SONUÇLARI”

43) MELEZ KAVAK ve AMERİKAN KARAKAVAĞINDA GENETİK ISLAH ÇALIŞMALARI: FİDANLIK AŞAMASI KLON DENEMESİ SONUÇLARI

 

YAYINLAR