TEKNİK BÜLTEN YAYIN ÖZETLERİ

HASILAT ve EKONOMİ ARAŞTIRMALARI

 

1) KAVAKLARDA OLGUNLUK MÜDDETİ SORUNLARI ÜZERİNDE BAZI ARAŞTIRMALAR (P.X EURAMERICANA CV. I-214)

2) KAVAKÇILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ

3) KONYA, NİĞDE VE NEVŞEHİR ÇEVRESİ KARAKAVAK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK İNCELEMELER

4) MARMARA ORYANTASYON POPULETUMUNDA KLONLARIN BÜYÜME YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI

5) AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT BİRİM ZAMAN CETVELLERİ

6) OKALİPTUS (E. CAMALDULENSIS Dehn.) PLANTASYONLARINDA İLK YAŞLARDAKİ GELİŞMELER ÜZERİNE DİKİM ARALIKLARININ ETKİLERİ

7) MELEZ KAVAK PLANTASYONLARINDA HASILAT ARAŞTIRMALARI (1983-19)

8) KARA KAVAKLAR (ASYA SERVİ KAVAĞI) İÇİN HACIM TABLOSU

9) SAHİL ÇAMI (P. pinaster Ait.) AĞAÇLANDIRMA MEŞCERELERİNDE HASILAT ARAŞTIRMASI

10) TEK SIRA HALİNDEKİ OKALİPTUS PLANTASYONLARININ ÇEŞİTLİ YÖNLERİNDEN KOMŞU BULUNDUKLARI PAMUK-BUĞDAY VE MISIR KÜLTÜRLERİNİN VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

11) OKALİPTUS PLANTASYONLARINDA DİKİM ARALIKLARI DENEMESİ

12) POPULUS X EURAMERICANA (DODE) GUNIER CV."I-214" MELEZ KAVAK KLONUNDA DİKİM ARALIKLARI DENEMELERİ

13) TÜRKİYE’DE YETİŞEN RADİATA ÇAMI (P. radiata D. Don) İÇİN HACIM TABLOSU

14) KAVAK FİDANLIK İŞLEMLERİNE AİT BİRİM ZAMAN VE MALİYET ANALİZLERİ

15) KARAKAVAK AĞAÇLANDIRMALARI VE ZİRAİ ARA KÜLTÜR EKONOMİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

16) MELEZ KAVAK AĞAÇLANDIRMA EKONOMİSİ (Birim Zamanlar, Birim Maliyetler ve Mali Analizler)

17) KAVAK FİDANLIKLARI İÇİN MALİYET ANALİZLERİ

18) OKALİPTUS AĞAÇLANDIRMALARINDA HACİM VE KURU MADDE HASILATI

19) TÜRKİYE KAVAKÇILIĞINI GELİŞTİRME (TKGP) KAPSAMINDA YENİ TEKNOLOJİLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

20) KERPE ARAŞTIRMA ORMANI’NDA BALTALIK MEŞCERELERİNDE ODUN VE ENERJİ VERİMİNİN TESBİTİ VE HIZLI GELİŞEN İBRELİ TÜR ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARI İLE MUKAYESESİ

21) MELEZ  KAVAK (P.x euramericana (Dode) Guinier cv. "I-214") KLONUNDA KİTLE ÜRETİMİ

22) "I-214" MELEZ KAVAK AĞAÇLANDIRMALARINDA ARA TARIMIN KAVAKÇILIK EKONOMİSİNE ETKİLERİ

23) ÜLKEMİZDE KAVAKÇILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE YENİ FİNANSMAN OLANAKLARI

24) Samsun (I-77/51 P. deltoides Bartr.) Kavağı için Hacim Tablosu Düzenlenmesi ve Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi

25) I-45/51 (P. X euramericana (Dode) Guinier cv.) Kavağı için Hacim Tablosu Düzenlenmesi ve Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi

 

YAYINLAR