KAVAK VE HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN
YÜRÜTTÜĞÜ, KATILDIĞI ve DÜZENLEDİĞİ ULUSLAR ARASI
PROJE, SEMPOZYUM, KONGRE, EĞİTİM VE SEMİNERLER

Kavakçılık Araştırma Müdürlüğü, aşağıdaki uluslararası ormancılık kuruluşlarının resmî üyesidir:

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations=Uluslararası Orman Araştırma Kuruluşları Birliği): Birleşmiş Milletler bünyesindeki Gıda ve Tarım Teşkilatı'na (FAO=Food and Agriculture Organization) bağlı, menfaat gütmeyen, hükûmet dışı uluslararası ormancı bilim adamlarının iletişim ağıdır. Amacı ormancılık ve orman ürünleri araştırmalarında uluslararası işbirliğini teşvik etmektir. Enstitümüz IUFRO'ya 1976'dan beri üyedir.

IPC (International Poplar Commissione=Uluslararası Kavak Komisyonu): FAO'nun alt kuruluşlarından biridir. Amacı kavak ve söğüt kültürünü bilimsel, teknik, sosyal ve ekonomik açıdan incelemek, materyal ve bilgi değişimini teşvik etmek, araştırma programları, kongre ve bilimsel geziler düzenlemektir. Uluslararası Komisyon 4 yılda bir toplanmaktadır. Dünyanın 3. büyük kültür kavağı yetiştiricisi olan ülkemiz, bu kuruluşa 1962'den beri üyedir. 

EFI (European Forest Institute=Avrupa Orman Enstitüsü): EFI'nin görevi Avrupa'da orman, ormancılık ve orman ürünleri araştırmalarını teşvik etmek, yürütmek ve işbirliği yapmaktır. Hükûmet dışı bir kuruluştur. Merkezi Finlandiya'da Joensuu'dadır. Bu kuruluşa isteyen ormancılık araştırma kuruluşları üye olabilmektedir. Türkiye'den sadece Enstitümüz bu kuruluşa 2002'den beri üyedir.

Enstitümüz, EUFORGEN (Avrupa Orman Genetik Kaynaklar Programı) bünyesindeki Avrupa Karakavak Ağı'nın (Populus nigra Network) üyesidir.

Enstitümüz, halen TİKA ile birlikte Özbekistan'da "Kavakçılığı Geliştirme Projesi" yürütmektedir.

Enstitümüz kurulduğu 1962 yılından bu yana aşağıdaki dış kaynaklı projeleri yürütmüş veya görev almıştır:

KOD NO PROJE ADI, YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/ÜLKE ve YILLAR
FAO/SF:41/TUR-6

FAO/TUR/71-521

FAO/TUR/82/003

FAO/TCP-TUR/8852

FAO/TUR/88/001

FAO/TCP-TUR/6651

PDP/TURKEY

TARP/TURKEY

 

Türkiye Kavakçılık Enstitüsü Projesi (FAO ile, 1962-1966)

Türkiye Endüstriyel Ormancılık Plantasyonları Projesi (FAO ile, 1972-1976)

Hızlı Gelişen Yapraklı Tür Orman Plantasyonları Projesi (FAO ile, 1982-1987)

Türkiye'de Yenilebilir Mantar Türleri Araştırma ve Üretim Projesi (FAO ile, 1987-1990)

Kağıt Hamuru Üretimine Uygun Okaliptüs Türlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar (FAO ile, 1989-1995)

Yakındoğu Bölgesinde Ormancılık ve Hayvancılık Eğitimi Projesi

Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi (İtalyan Hükümeti ile, 1988-1999)

Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi (FAO ile, 1992-2002)

Özbekistan’da Kavakçılığı Geliştirme Projesi (Türkiye Hükümeti – TİKA ile, 2010-2014)

Enstitümüz, bugüne kadar aşağıdaki uluslararası toplantıları düzenlemiştir:

KOD NO TOPLANTININ ADI
 

IPC/TCP/RAB/8854

IUFRO/TURKEY

 

FAO

Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC) 16. Genel Kurul Toplantısı (İzmir, 1980)

Uluslararası Kavak Komisyonu İcra Komitesi Toplantısı (Sapanca, 1994)

Hızlı Gelişen Plantasyonların Yönetimi 

Türkiye’de Endüstriyel Plantasyonların Tesisi konulu uluslararası çalıştay (İzmit, 2003)

Söğüt ve Kavak Çalıştayı (İzmit, 2009)