TÜRKİYE MİLLÎ KAVAK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

"Türkiye Millî Kavak Koordinatörlüğü", 1964 yılında “Türkiye Millî Kavak Komisyonu” adıyla kurulmuştur. Kuruluş yıllarındaki amaç, aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

Memleket odun ihtiyacının sağlanmasında önemli rolü olan kavak kültürünün gelişme ve genişlemesi ile en verimli bir teknik kavakçılığın oluşturulmasını sağlamak üzere;

a) Memleketteki çeşitli yetişme şartlarına uyacak en iyi kavak tiplerinin teşhisi ve yetişme metodlarının ıslah ve tesbitiyle ilgili araştırmalar yapmak,

b) Kavak yetiştiriciliği ve klonların seçilmesi amaciyle araştırma merkezleri, populetumlar ve deneme kavaklıkları kurmak,

c) Kavak hastalıkları ve kavaklara arız olan haşerelerle, en etkili mücadele, koruma usul ve tedbirlerinin tesbiti maksadiyle etüd ve araştırmalar yapmak,

d) Kavak dikilecek alanları tesbit etmek,

e) Diğer memleketlerle çelik ve fidan değişiminde bulunmak,

f) Kavak yetiştiricilere kaynağı belli fidan ve çelik dağıtmak,

g) Kavak yetiştiricilere gerekli teknik bilgiyi çeşitli yollarla ulaştırmak,

h) Kavağın en ekonomik olarak kıymetlendirilmesini, kesim ve taşıma usullerinin mükemmelleştirilmesini sağlamak,

i) Kavak yetiştiricilere gerekli krediyi sağlamak,

j) İthal ve ihraç edilecek çelik ve fidanların Milletlerarası Kavak Komisyonunun koyduğu esaslar dahilinde değişimini sağlamak ve gerekli kayıtları tutmak,

k) Milletlerarası Kongrelere verilecek raporları düzenlemek, bütün muhabereyi idare etmek, bu kongrelere katılacak temsilcileri seçmek ve kongre karar ve dileklerini memleket şartlarına göre kıymetlendirmek.

l) Kavakçılığın gelişmesi ve alınan tedbirlerin isabetini kontrol maksadiyle zaman zaman kongreler ve yurt içi gezileriyle yetiştirme yarışmaları yapmak.

Türkiye Millî Kavak Komisyonunun kuruluşuna dair ilk mevzuat aşağıdaki gibidir:

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/02/1964 - 6/2715

Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1947 - 5063

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 13/03/1964 – 11655

Bu yönetmelikte 1/6/1995’te bazı düzenlemeler yapılmış, 2012’de ise yönetmelik yeniden düzenlenerek “Millî Kavak Koordinatörlüğü Talimatı” adını almıştır..

Millî Kavak Koordinatörlüğü Talimatı için tıklayınız.

Ulusal Kavak Komisyonunun, yönetmelik gereği 4 yılda bir toplanması gerekirken, günümüze kadar 7 kere toplanabilmiştir.

1. Milli Kavak Komisyonu 9 Eylül 1963’de İzmit’de,

2. Milli Kavak Komisyonu 11 Eylül 1967’de İzmit’de,

3. Milli Kavak Komisyonu 14-17 Ekim 1968’de Ankara’da,

4. Milli Kavak Komisyonu 7-12 Haziran 1971’de İzmir’de,

5. Milli Kavak Komisyonu 1974 sonbaharında İzmit’de,

6. Milli Kavak Komisyonu 26 Eylül-1 Ekim 1977’de Elazığ ve Diyarbakır’da,.

7. Milli Kavak Komisyonu 8-9 Nisan 2003’de İzmit’de,

8. Millî Kavak Koordinatörlüğü 13-14 Kasım 2014 tarihinde İzmit'te toplanmıştır  

Bu toplantılarda Kavakçılık konusunda yapılan bilimsel çalışmalar, kavakçılığın ekonomimizdeki yeri; kavak fidanı ve kavak üreticileri, kavak odunu işleyen sanayici ve kavak odunu kullanıcıların sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerileri tartışılmakta, toplantı sonunda, takip eden 4 yıllık dönemde uygulanmak üzere bir "Genel Kurul Kararları" yayınlanmaktadır.

8. Millî Kavak Koordinatörlüğü "Genel Kurul Kararları" için tıklayınız.

 

ANA SAYFA