KAVAKÇILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN
HALEN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ARAŞTIRMA PROJELERİ
(30/11/2017)

Proje No

Projenin Adı

Başmühendisliği / Proje Yürütücüsü

Proje Araştırmacıları

İZT-375

Karakavak Ağaçlandırmalarında Kullanılacak Uygun Fidan Materyalinin Belirlenmesi

Yetiştirme
Dr. Cemal FİDAN

Dr. Selda AKGÜL
Necat DEMİRSU
Erol CABAK
Çağlar UĞURLU
Nil Dilek ÖZBEDEL

İZT-386

Arazi Hazırlığı ve Kültür Bakım Yöntemlerinin Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırma Başarısına Etkileri

Yetiştirme
Dr. Cemal FİDAN

Necat DEMİRSU
Erol CABAK
Gökhan ULUDAŞ

İZT-388

Fidanlıklarda Titrek Kavak kök çeliği üretim metodunun belirlenmesi

Yetiştirme
Dr. Selda AKGÜL

Erol CABAK
Muhsin Göksel ÇÜÇEN
Dr. Cemal FİDAN

İZT-396

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Farklı Aralık Mesafe ve Ekim Dikim Yöntemlerinin Gelişim Üzerine Etkileri ve Ekonomisi

Yetiştirme
Necat DEMİRSU

Dr. Cemal FİDAN
Dr. Selda AKGÜL

Erol CABAK

Muhammet Said KARA

İZT-401

Bazı Kavak Klonlarında (I-214, Samsun, İzmit ve 89M060) Bir Yaşlı Fidan Kalite Sınıflarının Belirlenmesi

Yetiştirme
Dr. Selda AKGÜL

Dr. Emrah ÖZDEMİR
Necat DEMİRSU
Birgül AYAR UÇUM
Musa KALKAN
Nihan İNAN

İZT-402

Yetiştirme Sıklığının Duglas Göknarı (Pseudotsuga menziesii) Fidanında Bazı Morfolojik Özellikler Üzerine Etkisi

Yetiştirme
Erol CABAK

Dr. Selda AKGÜL
Dr. Cemal FİDAN

Kenan ALTUN
Gizem ARıK

İZT-306

Melez Kavak (P. x euramericana) ve Amerikan Karakavaklarında (P. deltoides) Genetik Islah Çalışmaları

Ağaç Islahı
Cihan ATMACA

Teoman KAHRAMAN
Filiz KAHRAMAN
Yusuf TAŞTAN
Burcu UZAN

Hüseyin KARATAY
F. Can ACAR

İZT-367

Türkiye’de Karakavakta (Populus nigra L.) Islah Çalışmaları

Ağaç Islahı
Cihan ATMACA

Teoman KAHRAMAN
Filiz KAHRAMAN
Yusuf TAŞTAN

Hüseyin KARATAY

Çağlar UĞURLU

Burcu UZAN
Nil Dilek ÖZBEDEL

İZT-381

Sahilçamın’da (Pinus pinaster Aiton) Islah Edilmiş Tohum Kaynağının Oluşturulması

Ağaç Islahı
Teoman KAHRAMAN

Filiz KAHRAMAN
Cihan ATMACA
Yusuf TAŞTAN

Burcu UZAN

İZT-382

Kitlesel Odun Üretimine Yönelik Kavak Klonlarının Tespiti

Ağaç Islahı
Cihan ATMACA

Yusuf TAŞTAN
Burcu UZAN

Filiz KAHRAMAN
Teoman KAHRAMAN

İZT-398

Yabani Kirazda (Prunus avium L.) Kantitatif Karakterlerin Çeşitliliği

Ağaç Islahı
Ercan VELİOĞLU

Filiz KAHRAMAN
Teoman KAHRAMAN
Cihan ATMACA
Yusuf TAŞTAN

Burcu UZAN

İZT-408

Biyoenerjiye Uygun Kavak Klonlarının Tesbiti

Ağaç Islahı
Yusuf TAŞTAN

Cihan ATMACA
Burcu UZAN

İZT-390

Kocaeli Yöresi Makro mantarlarının Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi (Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Mn)

Koruma
Ayhan KARAKAYA

Dilek TUĞRUL
Selin ÖZBAY
Necat DEMİRSU
Prof. Dr. Ender MAKİNACI
Dr. Serdar AKBURAK
Prof. Dr. Derya EŞEN
Doç. Dr. Serkan YILMAZ

İZT-391

İzmit Yuvacık Barajı Su Toplama Havzasının Odun Tahripçisi Makrofungusların Belirlenmesi

Koruma
Ayhan KARAKAYA

Ufuk PEKMERTOL
Necat DEMİRSU
Yard. Doç. Dr. Ersel YILMAZ
Dr. Sabiha ACER
Çetin BARSGAN

İZT-409

Sakarya Süleymaniye Subasar Dişbudak (Fraxinus) Ormanlarına Arız Olan Böcek Türlerinin Belirlenmesi

Koruma
Ali EKŞİ

Ayhan KARAKAYA
Ar. Gör. Çağlar AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Mesut YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Beşir YÜKSEL

İZT-363

İzmit, Kerpe yöresinde Pinus pinaster Aiton. 2 Kuşak Ağaçlandırmalarında Kullanılan Çeşitli Toprak İşleme Yöntemleri, Toprak Özellikleri ve Ağaç Büyümeleri Arasındaki İlişkiler

Toprak ve Ekoloji
Dilek TUĞRUL

Dr. Hidayet KARAKURT
Selin ÖZBAY

İZT-400

Sahil Çamı (P. pinaster Ait), Kayın (Fagus oriantalis Lipsky) ve Dişbudak (Fraxinus spp.) Meşcerelerinde Humik Madde Kullanımının Etkisi

Toprak ve Ekoloji
Dilek TUĞRUL

Prof. Dr. Ahmet TUTAR
Dr. Hidayet KARAKURT
Selin ÖZBAY

İZT-407

Fidanlıklarda Humik Madde Kullanımının Bazı Orman Ağaçlarının Fidan Kalitesine ve Toprak Özelliklerine Etkisi

Toprak ve Ekoloji
Dilek TUĞRUL

Prof. Dr. Ahmet TUTAR
Dr. Hidayet KARAKURT
Selin ÖZBAY
Göksel ÇÜÇEN
Nihal TURAN

İZT-410 Titrek Kavak (Populus tremula L.) Ormanlarında Meşcere Gelişimi İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Toprak ve Ekoloji
Dr. Hidayet KARAKURT

Dilek TUĞRUL
Yusuf TAŞTAN

 

İZT-357

Dar Dikim Aralıklarında Kurulan Kavak (P.x euramericana ve P. deltoides Klonları) Ağaçlandırmalarının Hasılatı ve Ekonomisi

Hasılat ve Ekonomi
Dr. Sacit KOÇER

Muhammed Said KARA

İZT-378

I-214 Melez Kavak Baltalıklarının Hasılatı ve Ekonomisi Meriç Kavak Ağaçlandırması Sahası Örneği)

Hasılat ve Ekonomi
Dr. Sacit KOÇER

Muhammed Said KARA
İbrahim AKSEKİ
Musa AKKAYA
Taner ARTUN

İZT-380

Bazı Kavak Klonlarının Endüstriyel Enerji Ağaçlandırmalarında Kullanımı

Hasılat ve Ekonomi
Dr. Sacit KOÇER

Muhammed Said KARA
Dilek TUĞRUL

Dr. Hidayet KARAKURT
İbrahim AKSEKİ

Selin ÖZBAY

Musa AKKAYA

İZT-399

İthal Odun Hammaddesinin Sektörel Kullanımı

Hasılat ve Ekonomi
Musa AKKAYA

Prof. Dr. İsmet Daşdemir
M. Emin AKKAŞ

İZT-403

Dişbudak (Fraxinus angustifolia) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri

Hasılat ve Ekonomi
Muhammed Said KARA

Dr. Sacit KOÇER
İbrahim AKSEKİ
Musa AKKAYA

İZT-404

Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Üretilen Reçinenin Kimyasal Özellikleri ve Ekonomisi

Hasılat ve Ekonomi
İbrahim AKSEKİ

Dr. Sacit KOÇER
Muhammed Said KARA
Musa AKKAYA
Gülşah ÖZKAN

İZT-405

Kavak Odunu İşleyen Sanayi İşletmelerinde İş Doyum Analizi (Sakarya, Samsun ve Bursa İlleri Örneği)

Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık
Aşkın BOZKURT

Ufuk PEKMERTOL
Hamdi UZUN

İZT-406

ORKÖY Ferdi Proje Uygulamalarının Orman Köylüsünün Sosyo-Ekonomik Yapısına Katkısının Belirlenmesi (Sakarya OBM Örneği)

Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Hamdi UZUN

Ufuk PEKMERTOL
Aşkın BOZKURT

ANA SAYFA